ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-09-30) จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-30) จ้างบำรุงรักษาระบบขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-30) จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-09-30) จ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-30) จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-30) จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-27) จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-27) เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-27) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-27) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน (จ้างต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2019-09-27) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-09-27) เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-09-27) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-09-27) จ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-09-26) เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-26) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-26) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-26) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-26) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-26) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-26) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารทำสำเนาขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-26) ซื้อค่าพิมพ์ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 100x150 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-26) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-26) จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-09-26) จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-09-26) จ้างเหมาบริการจัดทำซั้งเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-09-26) จ้างเหมาบริการเช็ควาล์วสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-26) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900