ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-05-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-13) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-13) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-13) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-05-13) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-13) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-13) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-13) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-13) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2021-05-12) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-12) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 6907 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-12) ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-12) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-12) ซื้อวัสดุการเกษตร (รำละเอียด ปลาป่น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-12) ซื้อวัสดุการเกษตร(อาหารปลา 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-12) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-12) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซีลสูญญากาศแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-12) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องปั้มน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-12) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้แช่แข็งแบบแนวนอน ขนาด 13.3 คิว ฝาทึบ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-05-12) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-12) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-05-12) จ้างครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC ยี่ห้อ Waters รุ่น Alloznce โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-05-12) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-12) จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-12) ซื้อเชือกผูกเรือตรวจประมงทะเล 602 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-05-12) ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 265/65 17R จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-12) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-12) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900