ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-08-17) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-17) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-17) จ้างกำจัดสารเคมีอันตรายที่หมดอายุและเสื่อมสภาพ จำนวน ๑ งาน ของงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตรวจประเมินฟาร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ    (2022-08-17) จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-17) จ้างพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-17) จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารในกระเพาะสัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-17) จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ฯ รวม ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-08-17) จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ผลิตน้ำบริสุทฺธิ์ ๑๖๕ ลิตร/ชม. ยี่ห้อ Sartorius Water พร้อมอุปกรณ์ท |  1    (2022-08-17) จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ Elga รุ่น Classic UV พร้อมอุปกรณ์ทั้งชุด หมายเลขเครื่อง CL |  1    (2022-08-17) ซ่อมแซมรถยนต์ กจ 1776 อบ |  1    (2022-08-17) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-17) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-17) ซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุการเกษตร รวมจำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-17) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องอัดอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๐๗๑-๑๔๐๑๐๐๔๐๐๐๙-๓๐๒๐๐๑-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ |  1    (2022-08-17) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล่องกันน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-17) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำรวจ ชุดดำน้ำพร้อมอุปกรณ์และเครื่องคำนวนการดำน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-17) จ้างผลิตสื่อการประชาสัมพธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-17) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-16) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-16) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-16) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร (100000055357) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-16) จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5ฬ-7511 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-16) จ้างเหมารถยนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-16) ซื้อแบตเตอรี่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 6 ลำ และแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2022-08-16) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ฮอร์โมน 17 อัลฟ่า,17 เบต้า,แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-16) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-16) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-16) จ้างจัดงานและกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เ

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900