ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-09-27) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-09-27) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-09-27) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2022-09-27) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-09-27) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-09-27) ซื้อวัสดุสำนักงานประมง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2022-09-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  13    (2022-09-26) ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2022-09-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2022-09-26) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2022-09-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-09-26) ซื้อจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายใน (Internal Hard Disk Drive) จำนวน ๖ หน่วย โดยวิธีคัดเลือก |  8    (2022-09-26) จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงเพาะฟัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  13    (2022-09-26) จ้างเหมาบริการ เปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 5972 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  13    (2022-09-26) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  14    (2022-09-26) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2022-09-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2022-09-26) จ้างโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2022-09-26) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ กิจกรรม การจัดการทรัพยากรประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2022-09-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  14    (2022-09-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2022-09-26) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2022-09-26) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  14    (2022-09-26) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2022-09-26) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  10    (2022-09-23) จ้างซ่อมแซมท่อสูบน้ำ จำนวน 1 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-09-23) จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  18    (2022-09-23) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-09-23) จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-09-23) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จำนวน ๘ รายการ รวม ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900