ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-07-08) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องสำรองไฟฟ้าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโป |  7    (2020-07-08) จ้างบริการเครื่องนับลูกสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) จ้างซ่อมรถยนต์ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชย-4367 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-07-03) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-07-03) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาะหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-07-03) จ้างพันมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐--๑๑๔-๑๔๐๑๐๐๑๐๐๐๗-๓๑๓๐๐๔-๐๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-07-03) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อการแปรรูปปลาตะเพียนขาวเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะ |  3    (2020-07-03) จ้างจัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสด) ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-07-02) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-07-02) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (๐๑-๐๑๕-๐๑๖๔๕-๐๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-07-02) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-07-02) ประกวดราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  |  6    (2020-07-02) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-07-02) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-07-02) จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่อง HPLC ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  14    (2020-07-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-07-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-07-01) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-07-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-07-01) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮต 6709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-07-01) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-07-01) จ้างเหมาบริการทำป้ายพร้อมกรอบ การเลี้ยงปลากินพืชแบบลดต้นทุน จำนวน 11 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-07-01) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-06-30) จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-06-30) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-06-30) จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำนอกสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-06-30) แปลเอกสารจีนเป็นไทย จำนวน 1 งาน |  5    (2020-06-29) จ้างเหมาทำสะพานไม้ในบ่อดินเลี้ยงปลิงทะเล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900