ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-11-26) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-25) จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 3 นาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-25) จ้างจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-11-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-11-25) จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระบบประปาสำหรับบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-24) เช่าเครื่องถ่ายเอการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2021-11-24) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2021-11-24) จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย จำนวน 14 รายการ และซ่อมแซมอาคาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-11-24) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-23) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-11-23) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-11-23) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-11-23) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-11-22) เช่าขอจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-11-22) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮล 8776 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-11-20) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-11-20) ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการวิจัยการศึกษารูปแบบการบริโภคปลาช่อนทะเลเพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำ |  7    (2021-11-19) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-11-19) ซื้อพันธุ์สัตว์น้ำและวัสดุการเกษตร รวม ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2021-11-19) ซื้อตู้แช่แข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 คิว จำนวน 1 ตู้ |  1    (2021-11-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2021-11-18) ซื้อวัสดุการเกษตร (20015) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-11-17) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  10    (2021-11-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2021-11-17) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2021-11-16) ซื้อโครงการการประเมินประสิทธิภาพกุ้งขาวปรับปรุงพันธุ์ในโรงเพาะฟักและฟาร์มเลี้ยงกุ้งเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย (โครงการทุนวิ |  12    (2021-11-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2021-11-16) จ้างเหมาเคลื่อนย้ายรถกอล์ฟ ๕ คัน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2021-11-15) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  13

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900