ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-10-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-21) ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 80 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-10-21) จ้างจ้างกำจัดหนู-ปลวก 2 งวดงาน/โอเปี้ยม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-10-21) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-10-21) เช่าโทรศัพท์ (ประสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-10-21) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมกร์าด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-10-21) เช่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด (พัฒนพงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-10-21) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด จำนวน 1 เครื่อง (กนกพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-10-20) จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำตึก จุฬาภรณ์/บ.ดีพร้อม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-10-20) จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-10-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2020-10-19) จ้างพิมพ์ใบรับรอง จำนวน 2,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-10-19) จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-10-19) จ้างจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ชั้น 1-5 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 3 เดือน ระหว่างวันที่ |  6    (2020-10-19) จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 1-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-10-16) เช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-10-06) จ้างระบบหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  14    (2020-10-05) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2020-10-05) จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2020-10-05) จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2020-10-05) จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2020-10-02) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  16    (2020-09-30) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-09-30) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2020-09-30) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2020-09-30) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการ (จ้างต่อเนื่อง) จำนวน 2 เครื่อง |  10    (2020-09-30) จ้างจ้างเหมาและบริการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2020-09-30) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2020-09-30) จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  15    (2020-09-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  13

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900