ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-05-14) จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถราชการ หมายเลขทะเบียน ฮล 8776 กทม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  13    (2021-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-14) เช่าปั๊มลม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-14) จ้างจัดจ้างแปลเอกสาร จำนวน ๑๖ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-13) ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 265/65/17R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-13) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-13) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-13) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค - 5693 ประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006-0    (2021-05-13) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-13) ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ๕๐๐ มล. จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-12) จ้างเหมาจัดทำกร่ำในรูปแบบบ้านปลา อำเภอดอกคำใต้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน |  1    (2021-05-12) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-05-12) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-12) ซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการสนับสนุนด้านการประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-12) จ้างจัดจ้างย้ายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (กปส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-11) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-05-11) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-11) ซื้อวัสดุอบรมเกษตรกร(กระเป๋าผ้าใส่เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-05-11) ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร(งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-11) ซื้อวัสดุอบรมเกษตรกร(กระเป๋าผ้าใส่เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-11) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-05-11) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-11) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรา    (2021-05-11) ซื้อวัสุดการเกษตร จำนวน 3 รายการ (อาหารปลา) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ |  1    (2021-05-11) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-05-07) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2021-05-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2021-05-07) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900