ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-02-19) จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-19) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-18) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-18) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-18) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-18) ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-02-17) จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 ชุด หมายเลขทะเบียน กบ 399 สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006-01079-00 โดยวิธีเฉพา |  3    (2021-02-17) เช่าเช่าโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-16) เช่าเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 210 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-02-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-02-16) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-16) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด จำนวน 9 เครื่อง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 จำนวน 12 เดือน หมายเลข 065 |  2    (2021-02-16) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-15) จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟ สายโทรศัพท์ สายส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สายแลน) และโคมไฟห้องทำงาน ชั้น 3 , 4 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 อาค |  4    (2021-02-15) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-15) จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-15) จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-02-15) ซื้อปัจจัยสนับสนุนพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง) รายเก่า ปีงบประมา |  2    (2021-02-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2021-02-12) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-11) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-11) จ้างซ่่่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-11) ซื้อจัดซื้อปัจจัยการผลิต (ศพก.) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-11) ซื้อการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดฌจพระเทพัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-02-11) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900