ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-02-10) เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-02-10) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-10) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลรวม 3 เครื่อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-10) จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ก 6032 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-02-10) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-09) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-02-09) ซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตกร(กระเป๋าผ้าใส่เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-08) ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราช |  4    (2021-02-08) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีง |  5    (2021-02-08) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-02-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-02-08) จ้างจ้างเหมาบริการทำชั้นตากอาหาร จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-02-05) จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกติดตามข้อมูล/เก็บข้อมูลระดับฟาร์ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-05) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2021-02-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-02-05) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องวัดออกซิเจน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-02-04) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องให้อาหารขนาดเล็ก จำนวน ๒ เครื่อง และ เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉ |  6    (2021-02-04) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-02-04) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-02-04) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2021-02-04) จ้างเช่าเหมาเรือยนต์เพลายาววางท้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-02-04) จ้างจ้างเหมาบริการทำบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-02-03) จ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษประกอบการตอบแบบสอบถามเพื่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ |  6    (2021-02-03) จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-02-03) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ |  6    (2021-02-03) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-02-02) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-02-02) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-02-02) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900