ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-09-09) จ้างจ้างเหมาและบริการงานทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-09) จ้างซ่อมรถยนต์ราชการบรรทุกทุก 6 ล้อ ทะเบียน 95-0663 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-09) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-09-09) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-09-09) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-09-09) ซื้อวัสดุการเกษตร(ถุงพลาสติก 20x30 นิ้ว ซีลคู่ 250 กก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-09-09) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-09-09) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ข-5956 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-09-09) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-09-09) ซื้อลูกพันธุ์ปลาดุกอุยเทศวัยอ่อน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-09-09) จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เลขทะเบียน อย 7202 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-09-09) จ้างจัดจ้างทำป้ายหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-09-09) จ้างจ้างเหมาบริการ-ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ่อเกรอะ และระบบน้ำทิ้ง บ้านพักคนงาน ๖ ครอบครัว เนื่องจากอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง  |  6    (2020-09-09) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ข-7056 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2020-09-08) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-09-08) จ้างรถแบคโฮ จำนวน ๑ งาน ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-09-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-09-08) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ข-6458 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-09-08) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-09-08) จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ฮก-3144 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-09-08) จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-09-08) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ข-6458 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-09-08) ซ่อมห้องน้ำสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ห้อง |  6    (2020-09-08) ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(วัสดุคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-09-05) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-09-05) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  15    (2020-09-05) จ้างเหมาบุคคลภายนอก ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  14    (2020-09-03) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน สิงหาคม 2563 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Famer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-09-03) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-09-03) จ้างเหมาบริการสอบเทียบ Auto pipette 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900