ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-12-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-09) จ้างจ้างเหมาบริการตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐาน GAP มกษ. 7436-2563 (120 ฟาร์ม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-12-09) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-12-09) จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำทะเลซึ่งเป็นส่วนประกอบของระบบดูด-ส่งน้ำทะเลพร้อมบ่อ หมายเลขครุภัณฑ์ 24-11-0016 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉ |  1    (2022-12-09) จ้างซ่อมบำรุงตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ๗ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-09) จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-12-09) จ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน ๑ รายการ ของโครงการวิจัยการพัฒนาวิธีการตรวจโรคติดเชื้อในปลากะพงขาวชนิดภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจ    (2022-12-09) จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารในกระเพาะสัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-09) จ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-09) จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-09) ซื้อเครื่องเพิ่มอากาศ แบบ Roots Blower ขนาดท่อ 2.5 นิ้ว ขนาดมอเตอร์ 7.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-09) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-09) ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-09) ซื้อวัสดุการเกษตร (ถุงพลาสติก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-09) ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลา) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-12-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-12-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ |  4    (2022-12-08) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร (ผ้ามุ้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-08) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-12-08) จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน 8 ฮ 3061 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) จ้างจ้างซ่อมระบบเบรก ระบบแอร์ และเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 4ฝ-9682 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006- |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900