ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-09-25) จ้างงานจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-0188 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-09-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุน้ำมัน (เบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) จ้างซ่อมแซมและบำรุงแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน พท ๖๓๐๔ กทม. ของสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเ    (2020-09-25) จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 556 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-09-25) จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 1328 กระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-09-25) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-09-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ๙ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด มี 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) จ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาห้องแถวบ้านข้าราชการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-25) จ้างรื้อบันไดอาคารที่พักอาศัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-25) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-25) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-24) จ้างจัดจ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-24) จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-09-24) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-24) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900