ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-10-21) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-10-21) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาดท่อ 2นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-10-21) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-10-21) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำและวางซั้งกอ โครงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำรอบเกาะภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส |  4    (2021-10-20) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-10-20) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-10-20) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมติดผนังขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-10-20) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-10-20) จ้างซ่อมอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าตู้สาขาโทรศัพท์สายภายในอาคารจุฬาภรณ์ จำนวน 1 งาน /ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. แอ็คเซส คอม โดย |  7    (2021-10-20) เช่าสัญญาณ Internet ระบบ FTTx ความเร็ว 1,000 Mbps./300 Mbps. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-10-20) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง |  5    (2021-10-20) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องอ่าน Microstrip Reader สำหรับตรวจยาปฏิชีวนะโดยหลักการ ELISA จำนวน 3 เครื |  6    (2021-10-19) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  12    (2021-10-19) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2021-10-19) ซื้อครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-10-19) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2021-10-19) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ /บริษัท คาทรอนิกส์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2021-10-18) จ้างซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปา บริเวณโรงจอดรถยนต์ของศูนย์ฯคุ้งกระเบน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  13    (2021-10-18) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  9    (2021-10-18) จ้างเหมาสอบเทียบ Biological safety cabinet (Class II) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-10-18) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2021-10-18) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-10-15) จ้างบำรุงรักษาระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-10-15) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2021-10-15) ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องวิเคราะห์ธาตุโลหะหนักด้วยเทคนิค AA พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  11    (2021-10-15) จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk โดยวิธีคัดเลือก |  14    (2021-10-15) จ้างบำรุงรักษาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2021-10-15) จ้างเหมาบริการซ่อมมอเตอร์เครื่องเป่าลม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2021-10-15) จ้างติดฟิล์มรถยนต์ ทะเบียน 41-3909 กรุงเทพฯ และ 41-3910 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-10-14) ซื้อเลขทะเบียนลิขสิทธิ์ (License) สำหรับใช้ในการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting แพ็คเกจ Pro License Annual จำนวน 1 |  11

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900