ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-07-08) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP หมายเลขครุภัณฑ์ 01-028-00262-00 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 ชุด มี 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้ออาหารปลาทะเล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) จ้างเหมาบริการจัดทำกล่ำ(ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ) ณ หมู่.๙ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-07-08) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-07-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-07-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-07-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-07-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-08) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ๒ รายการ |  1    (2020-07-08) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (วังปลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  1    (2020-07-03) จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข 2715 งบSmart โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-07-03) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ของศูนย์ฯ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-07-03) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-07-03) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-07-03) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2020-07-03) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศจ 1087 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-07-03) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900