ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-08-18) จ้างเหมาบริการตรวจสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-18) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-18) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-08-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุด มี 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-08-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-08-18) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-08-18) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-18) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-08-18) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-18) จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-18) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-7870 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-18) จ้างซ่อมแซมเเละบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน บง 266 พังงา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-18) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ Organic Matter ในดิน จำนวน 12 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-18) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-18) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-18) จ้างจ้างซ่อมแซมพื้นผนังห้องที่ร้าวชำรุดทำให้มีน้ำรั่วซึมพร้อมทาสีผนังและขอบบัวพื้นอาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 และ ชั้น 6 จ    (2022-08-18) จ้างซ่อมแซมตู้ดูดไอพิษแบบไร้ท่อ ยี่ห้อchome free จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-18) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต-139 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-17) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 3872 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-17) จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชษ-7587กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-17) จ้างเหมาบริการขุดท่อประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-17) จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-952 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-17) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-08-17) ซื้อวัสดุการเกษตร (รำละเอียด ปลาป่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-08-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-08-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-08-17) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-08-17) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-17) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900