ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-10-17) จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2019-10-17) ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-10-17) ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2019-10-17) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โปรแกรมทดสอบความชำนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-10-16) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-10-16) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โปรแกรมทดสอบความชำนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-10-16) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-10-16) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการเลขทะเบียน 5กธ - 5942 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-10-16) ซื้อลูกพันธุ์ปลาดุกอุยเทศวัยอ่อน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-10-16) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง - ๑๕๒๑ สตูล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-10-16) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-10-16) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่อง HPLC จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-10-15) จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-10-15) ซื้อกล่องพลาสติกเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-10-15) เช่าขออนุมัติจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ผู้เชี่ยวชาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-10-15) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-10-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-10-11) ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-10-11) จ้างเหมาเรือเพื่อเก็บตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2019-10-11) จ้างเหมาเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-10-11) ซื้ออาหารสำหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-10-11) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-10-10) จ้างเหมาบริกรสอบเทียบเครื่อง Spectrophotometer จำนวน 1 เครื่อง pH-Meter จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-10-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2019-10-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2019-10-09) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2019-10-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2019-10-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๑๓ รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-10-08) จ้างซ่อมรถราชการ หมายเลขทะเบียน ญว7648 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-10-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900