ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2023-05-29) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-29) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ๙ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-05-29) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-29) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-05-29) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-29) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-26) จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท-7108 เพชรบุรี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-26) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ - 2956 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-26) เช่าเครื่องโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2023-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-26) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-05-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-26) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-05-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-25) จ้างจ้างเหมาซ่อมหน้าต่างห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-05-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-05-25) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-05-25) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๐๑๕-๐๒๔๙๔-๐๐ ย้ายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๐๑๕-๐ |  4

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900