ประกาศเชิญชวน กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-11-30) ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 4 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  4    (2022-11-25) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  4    (2022-11-21) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก่อสร้างที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบ และถมดินปรับพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันและ |  9    (2022-11-16) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา |  7    (2022-11-10) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลบางใหญ่ อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ |  9    (2022-11-08) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  11    (2022-11-02) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  9    (2022-11-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |  8    (2022-11-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบ้านพัก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ |  9    (2022-11-01) ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  9    (2022-10-31) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |  10    (2022-10-28) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  10    (2022-10-26) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศํยและสิ่งก่อสร้างประกอบบ้านพักข้าราชการ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวั |  9    (2022-10-25) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลว |  14    (2022-10-25) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid |  11    (2022-10-25) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอความละเอียดสูง ชนิด ๓ ตา สำหรับดูงานไมโครพลาสติก พร้อมชุดถ่ายภาพ |  12    (2022-10-25) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  12    (2022-10-20) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  10    (2022-10-19) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  11    (2022-10-19) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  6    (2022-10-19) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท |  11    (2022-10-18) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  16    (2022-10-18) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดทำซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  10    (2022-10-17) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง และถมดินและเทพื้นลานตรวจสินค้า ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเ |  13    (2022-10-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  14    (2022-10-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนห้วยหลวง ยาวประมาณ 3,400 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร |  13    (2022-10-11) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2022-10-10) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนยนต์ลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวั |  13    (2022-10-10) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่ออนุบาล ขนาด ๒๐ ตัน จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมหลังคาคลุม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ |  12    (2022-10-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร แบบลำแสงคู่ (Double beam UV-Vis Spectrophotometer) พร้อมอุปกรณ์ (ง |  21

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900