ประกาศเชิญชวน กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-11-05) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส |  27    (2020-11-05) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดร |  32    (2020-11-04) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่งและจ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ จำนวน 1 แห่ง ด้ |  27    (2020-11-04) ประกวดราคาจ้างจ้างต่อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 19 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ  |  33    (2020-11-04) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้ |  28    (2020-11-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมรั้ว ยาวประมาณ 120 เมตร ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง และโรงตรวจสอบสินค้า  |  39    (2020-10-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ และงานจ้างเหมาปรับปรุงโ |  44    (2020-10-28) ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 19 ฟุต พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุร |  44    (2020-10-27) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 0.5 ไร่ จำนวน 9 บ่อ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีประ |  47    (2020-10-27) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 2 ไร่ จำนวน 5 บ่อ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกว |  47    (2020-10-15) จ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมง 2 จำนวน 1 ลำ |  65    (2020-10-09) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำท่วม ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังวหัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ |  67    (2020-10-06) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โครงการฟาร์มทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยบ้านปลา ด้ว |  62    (2020-09-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ |  37    (2020-09-30) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  39    (2020-09-29) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  36    (2020-09-23) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  33    (2020-09-21) ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า  |  27    (2020-09-21) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  33    (2020-09-17) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  31    (2020-09-16) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงของสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  33    (2020-09-15) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  36    (2020-09-15) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  32    (2020-09-14) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  33    (2020-09-11) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b |  34    (2020-08-31) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพประมงน้ำจืดเชิงพาณิชย์ เพื่อ |  43    (2020-08-21) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำทุ่นลอยแสดงเขตการประมง (เพิ่มเติมส่วนที่กำลังทำ) โครงการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน อ่างเ |  37    (2020-08-14) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างโรงเรือนเพาะฟักพร้อมอุปกรณ์ในการเพาะฟัก สำหรับธนาคารปูม้า ในบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง จำนว |  38    (2020-08-11) ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  35    (2020-08-11) ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล |  34

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900