จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-12-02) จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ |  1    (2022-12-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาอารยะสถาปัตย์สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาต |  1    (2022-12-02) จ้างซ่อมเครื่อง Water Bath จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-12-02) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน วภ ๔๘๑๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-12-02) จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ๗ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-02) จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-02) จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA รุ่น KM-1500 หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๐๒๘-๐๐๒๑๙-๐๐ จำนวน ๓ รายก |  1    (2022-12-02) จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ก-5051 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-02) ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา |  2    (2022-12-02) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-02) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-02) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ๔ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-02) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-02) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลื่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-12-02) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งวด (โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในจังหวัดระยองฉ |  2    (2022-12-02) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-02) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-02) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-02) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-02) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-02) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-12-02) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-02) จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดทำความร้อนเครื่องพิมพ์มัลติฟังค์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-12-02) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-12-02) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-12-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-01) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-12-01) จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง |  2    (2022-12-01) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-12-01) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900