จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-09-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-25) ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมง 2 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  2    (2020-09-25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  |  1    (2020-09-25) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ |  1    (2020-09-25) จ้างงานจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-0188 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-09-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุน้ำมัน (เบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง |  1    (2020-09-25) จ้างซ่อมแซมและบำรุงแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน พท ๖๓๐๔ กทม. ของสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเ    (2020-09-25) จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 556 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-09-25) จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 1328 กระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-09-25) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-09-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ๙ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด มี 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-25) จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-09-25) จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (คนพิการ) (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900