กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  1,487,779

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครง มีชีวิต จำนวน 1,092 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

ผลการประชุมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ วัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารของ FDA สร้างความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมผ่านห่วงโซ่อุปทาน (FDAs Food Safety Culture Advancing Culture Throughout the Supply Chain)_สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

รายงานการปฏิเสธนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังสหรัฐฯ สำหรับเดือนมีนาคม 2566_สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครง มีชีวิต จำนวน 1,598 กิโลกรัม นำเข้าจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป