กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  208,083

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

การใช้งานระบบ FSW

ใครบ้างที่ต้องใช้ LAB (Central LAB) LAB ของรัฐบาลไทย

ใครบ้างที่ต้องใช้ LAB "Central LAB” LAB ของรัฐบาลไทย ??029406881-3 099405993 หลายๆคน อาจจะมีคำถามว่า การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า ห้องแล็บ มีความจำเป็นแค่ไหน ? และใครต้องใช้ห้องแล็บบ้าง ? จริงๆแล้ว ห้องแล็บ มีความสำคัญในทุกภาคส่วนของกระบวนการผลิตสินค้า ตั้งแต่ เร

กฏหมายนำเข้า ส่งออก นำผ่านสินค้าสัตว์น้ำ

กฎกระทรวง การขออนุญาตและอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิด พ.ศ. 2559