กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  1,494,072

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ผลการประชุมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ วัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารของ FDA สร้างความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมผ่านห่วงโซ่อุปทาน (FDAs Food Safety Culture Advancing Culture Throughout the Supply Chain)_สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

รายงานการปฏิเสธนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังสหรัฐฯ สำหรับเดือนมีนาคม 2566_สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครง มีชีวิต จำนวน 1,598 กิโลกรัม นำเข้าจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป  

สาระเกษตรจากแดนหมีขาว ประจำเดือนเมษายน 2566_ฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอักอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก