ข่าวประชาสัมพันธ์ 69/2564 เปิดจับกุ้งก้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 69/2564 เปิดจับกุ้งก้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 69/2564 เปิดจับกุ้งก้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน..คลิก

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร
พร้อมด้วยนายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการค้านประมง นายธนวัฒน์ แก้วนิวงค์
ประมงอำเภอเลิงนกทา และคณะกรรมการแหล่งน้ำ หนองน้ำคอนปู่ตา บ้านคึมยาว ตำบล
สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา เปิดขายบัตรจับกุ้งกรามในแหล่งน้ำโครงการสร้างรายได้จากอาชีพการ
ประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้โครงการฟื้นฟู เขียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและ
อุทกภัย ปี๒๕๖๒ จังหวัดยโสธร พื้นที่ 8 ไร่ โดยขายบัตร แหปากละ 50 บาท ยอยกและสวิง
ปากละ 20 บาท มีผู้ซื้อบัตรจำนวน 50 ราย จับกุ้งก้ามกรามได้เฉลี่ยคนละ 2 กิโลกรัม ขนาค
น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 200 กรัม ความยาวเฉลี่ย 23 เซนดิเมตร ทั้งนี้ เนื่องจากชุมชนพึ่งดำเนิน
กิจกรรมด้านประมงเป็นปีแรก คณะกรรมการจึงมีมติขายบัตรให้เฉพาะราษฎรในหมู่บ้านเท่านั้น
และอนุญาตให้จับกุ้ง/ปลาได้ 2 วัน (6-7 มีนาคม 64)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 280   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 157 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 130 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 126 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 119 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 117 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 115 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6