ข่าวประชาสัมพันธ์ 69/2564 เปิดจับกุ้งก้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 69/2564 เปิดจับกุ้งก้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-08  |   ข่าววันที่: 2021-03-06 |  อ่าน: 72 ครั้ง
 

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร
พร้อมด้วยนายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการค้านประมง นายธนวัฒน์ แก้วนิวงค์
ประมงอำเภอเลิงนกทา และคณะกรรมการแหล่งน้ำ หนองน้ำคอนปู่ตา บ้านคึมยาว ตำบล
สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา เปิดขายบัตรจับกุ้งกรามในแหล่งน้ำโครงการสร้างรายได้จากอาชีพการ
ประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้โครงการฟื้นฟู เขียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและ
อุทกภัย ปี๒๕๖๒ จังหวัดยโสธร พื้นที่ 8 ไร่ โดยขายบัตร แหปากละ 50 บาท ยอยกและสวิง
ปากละ 20 บาท มีผู้ซื้อบัตรจำนวน 50 ราย จับกุ้งก้ามกรามได้เฉลี่ยคนละ 2 กิโลกรัม ขนาค
น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 200 กรัม ความยาวเฉลี่ย 23 เซนดิเมตร ทั้งนี้ เนื่องจากชุมชนพึ่งดำเนิน
กิจกรรมด้านประมงเป็นปีแรก คณะกรรมการจึงมีมติขายบัตรให้เฉพาะราษฎรในหมู่บ้านเท่านั้น
และอนุญาตให้จับกุ้ง/ปลาได้ 2 วัน (6-7 มีนาคม 64)

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (753) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (570) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร