ข่าวประชาสัมพันธ์ 68/2564 คัดเลือกแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพาะพันธุ์ปลาปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 68/2564 คัดเลือกแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพาะพันธุ์ปลาปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม ข่าวประชาสัมพันธ์ 68/2564 คัดเลือกแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพาะพันธุ์ปลาปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม..คลิก

วันที่ 5 มีนาคม 2564
นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองนางตุ้ม ม.6 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร พิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำ
ชุมชน เพื่อเสนอสำนักงานประมงจังหวัดยโสธรให้การสนับสนุนให้ชุมชนทำการ
เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวปล่อยกลับคืนสู่แหล่งน้ำของชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่ม
ผลผลิตปลาตะเพียนขาวในแหล่งน้ำชุมชน และได้ทำการสุ่มกุ้งก้ามกรามในแหล่ง
น้ำ"หนองสระใหญ่" พบว่ากุ้งมีขนาดโตเพียงพอต่อการจับเพื่อการจำหน่ายและ
บริ โภคแล้ว จึงแนะนำให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ทำการจับผลผลิต โดยเสนอแนะ
ให้ทำการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อดำเนินการต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 123 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6