ข่าวประชาสัมพันธ์ 68/2564 คัดเลือกแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพาะพันธุ์ปลาปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 68/2564 คัดเลือกแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพาะพันธุ์ปลาปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-08  |   ข่าววันที่: 2021-03-05 |  อ่าน: 66 ครั้ง
 

วันที่ 5 มีนาคม 2564
นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองนางตุ้ม ม.6 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร พิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำ
ชุมชน เพื่อเสนอสำนักงานประมงจังหวัดยโสธรให้การสนับสนุนให้ชุมชนทำการ
เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวปล่อยกลับคืนสู่แหล่งน้ำของชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่ม
ผลผลิตปลาตะเพียนขาวในแหล่งน้ำชุมชน และได้ทำการสุ่มกุ้งก้ามกรามในแหล่ง
น้ำ"หนองสระใหญ่" พบว่ากุ้งมีขนาดโตเพียงพอต่อการจับเพื่อการจำหน่ายและ
บริ โภคแล้ว จึงแนะนำให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ทำการจับผลผลิต โดยเสนอแนะ
ให้ทำการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อดำเนินการต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (980)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (980) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (544) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร