อำภอป่าติ้ว

อำภอป่าติ้ว 

 เผยเเพร่: 2021-08-10  |  อ่าน: 67 ครั้ง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอป่าติ้ว มีทั้งหมด 690 ราย

ตำบล จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน/ราย
โพธิ์ไทร 191
กระจาย 80
โคกนาโก 134
เชียงเพ็ง 209
ศรีฐาน 75