อำเภอมหาชนะชัย 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอมหาชนะชัย มีทั้งหมด 917 ราย

ตำบล จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน/ราย
ฟ้าหยาด 248
หัวเมือง 149
คูเมือง 40
ผือฮี 87
บากเรือ 150
ม่วง 131
โนนทราย 31
บึงแก 63
พระเสาร์ 11
สงยาง 6