อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอคำเขื่อนแก้ว มีทั้งหมด 700 ราย

ตำบล จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน/ราย
ลุมพุก 64
ย่อ 35
สงเปือย 85
โพนทัน 26
ทุ่งมน 60
นาคำ 6
ดงแคนใหญ่ 67
กู่จาน 17
นาแก 242
กุดกุง 24
เหล่าไฮ 19
แคนน้อย 50
ดงเจริญ 4