อำเภอทรายมูล 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอเมืองไทยเจริญ มีทั้งหมด 245 ราย

ตำบล จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน/ราย
ทรายมูล 117
ดู่ลาด 81
ดงมะไฟ 99
นาเวียง 12
ไผ่ 115