อำเภอค้อวัง 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอค้อวัง มีทั้งหมด 486 ราย

ตำบล จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน/ราย
ฟ้าห่วน 208
กุดน้ำใส 61
น้ำอ้อม 182
ค้อวัง 34