ประวัติของสำนักงาน 


ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
      
ก่อตั้งเมื่อ 
ที่ตั้งเดิม อยู่ที่อาคารห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ติดกับศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อกเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ต่อมา
เมื่อ ปี พ.ศ.2541ได้ย้ายมาที่อาคาร เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท บ้านประชาสรรค์ ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

ติดต่อ
ติตต่อประสานงานกับสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร    โทรศัพท์/โทรสาร 0-4558-0218-9  e-mail : fpo-yasothon@dof.in.th