ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2564 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์งบกลุ่มจังหวัดปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2564 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์งบกลุ่มจังหวัดปี 2564 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-08  |   ข่าววันที่: 2021-03-06 |  อ่าน: 77 ครั้ง
 

วันที่ 6 มีนาคม 2564
นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธรรับผิดชอบพื้นที่อำเภอทรายมูล
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยง
ปลาในนาข้าวอินทรีย์ บ้านไผ่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
โดยได้ทำการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ กำหนดหัวงเวลาในการฝึกอบรม และชี้แจง
แนวทางในการปฏิบัติงานประมงอินทรีย์ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดยโสธร การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (578) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (576) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร