ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Fisherman Shop @YASOTHON

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Fisherman Shop @YASOTHON วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนและต่อยอดโครงการ Fisherman Shop @yasothon โดยที่ประชุมมีมติที่จะเปิด Fisherman Market ทุกวันที่ 10,20,30 ของทุกเดือน และ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร จะได้เชิญผู้ประกอบการด้านประมง ทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน Fisherman Market Fisherman Shop @yasothon ณ ห้องประมงสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  220   เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรประจำสัปดาห์   102  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    100  ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  98  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    90  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   87  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   86  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   84  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   63  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ