ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ จุดคัดกรองประจำอาคารสอบ

  1. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และจะอนุญาตให้ขึ้นอาคารสอบได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหากมาสายเกิน 30 นาที จากเวลาเริ่มสอบ
  2.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง ณ จุดคัดกรอง บัตรประชาชน เอกสารผลตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เป็น Negative (ไม่พบเชื้อ) ที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมง และรับรองโดยสถานพยาบาล หรือตรวจด้วยตนเองด้วยชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ชื่อ – นามสกุล  วันเวลาที่ตรวจ  ภาพกล่องชุดตรวจที่เห็นยี่ห้อชัดเจน (กรณีตรวจด้วยตนเอง)

หรือ ผลตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) ที่รับรองโดยสถานพยาบาล และได้รับการตรวจ       ไม่เกิน 48 ชั่วโมง  ผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ให้ปริ้นผลตรวจ หรือถ่ายเอกสารมายื่นเท่านั้น                 ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หากไม่นำผลตรวจฯมาแสดงทุกกรณี  หลังจากยื่นผลการตรวจ ATK ที่จุดคัดกรองแล้ว กรรมการคุมสอบ จะเป็นผู้เก็บเอกสารผลตรวจฯของผู้เข้าสอบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...  538   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินควา...  307  ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัน...  242  ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 25...  211   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  209  ยโสธรจัดกิจกรรม Kick Off Fisherman Shop @Yasothon   192   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  157  ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon    157  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...  152  ประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต...  148


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ