ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดยโสธร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดยโสธร วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านประมงของจังหวัดยโสธร

2.เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อน Fisherman Market และ Fisherman Shop @ Yasothon

3. เพื่อกำหนดทิศทางการเปิดตลาดซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  220   เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรประจำสัปดาห์   102  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    100  ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  98  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    91  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   87  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   86  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   84  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   63  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ