กรมประมงจังหวัดยโสธรร่วมจัดกิจกรรม ภายใต้ โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร ปี พ.ศ. 2565 

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


กรมประมงจังหวัดยโสธรร่วมจัดกิจกรรม ภายใต้ โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร ปี พ.ศ. 2565  

News


27 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. หน่วยงานกรมประมงจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2565 โดยมีหัวหน้าส่วน และผู้แทนส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธรทุกหน่วยงานร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ยโสธร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในส่วนของ หน่วยงานกรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร สนับสนุน พันธุ์ปลา พันธุ์ไข่น้ำ พันธุ์แหนแดง สำหรับมอบให้กับเกษตรกรที่เข้ารับบริการ ทั้งนี้  โครงการส่งความสุขฯดังกล่าว จะเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ   132   ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  95  ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้า...  94  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎรา...  83  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   81  สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง และสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ บ่อน้ำที่...  79  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    78  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรร...  76  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  74  สนับสนุนเพื่อสร้างการรับรู้อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นถิ่น   72

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ