ประมงยโสธรร่วมกิจกรรมเชิดชูสถาบันประจำสัปดาห์ 

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ประมงยโสธรร่วมกิจกรรมเชิดชูสถาบันประจำสัปดาห์  

ข่าวกิจกรรม


วันจันทร์ ที่ 27ธันวาคม 2564
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร นำโดยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ร่วมกันทำกิจกรรมเชิญธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ บริเวณหน้าเสาธงหน้าสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ   132   ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  95  ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้า...  94  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎรา...  83  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   81  สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง และสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ บ่อน้ำที่...  79  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    78  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรร...  76  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  74  สนับสนุนเพื่อสร้างการรับรู้อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นถิ่น   72

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ