สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง และสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ บ่อน้ำที่ได้รับจากโครงการของภาครัฐ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง และสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ บ่อน้ำที่ได้รับจากโครงการของภาครัฐ 

ข่าวกิจกรรม


วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา นายพฤทธิ์ ลำพุทธา พร้อมด้วย นายดนัย  กล้าหาญ , นางสาวอรอนงค์  กุลสุทธิ์ , นางสาวดวงสมร  กันภัย , นางสาวสุดารัตน์  ชื่นชม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง ในหมู่บ้าน จำนวน14 หมู่บ้าน ในตำบลโนนเปือย และ จำนวน 18 หมู่บ้าน ในตำบลกำแมด  อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  พร้อมทั้งสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ และ บ่อโครงการจากภาครัฐ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...  323   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินควา...  172   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  118  ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 25...  113  ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  113  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   99   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  99  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  91  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    91  ตรวจใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ สำหรับร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จั...  88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ