ข่าวประชาสัมพันธ์ 106 /2564 ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 106 /2564 ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรด้านประมง วันอังคารที่ 16  มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.ประมงอำเภอกุดชุมออกตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรด้านประมง (ศพก.เครือข่าย ประจำปี 2564 )กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปูนา เพื่อแนะนำการทำเอกสาร การตรวจเยี่ยม ของผู้เข้ามาศึกษาดูงาน ภายในฟาร์ม และแนะนำการหลักการปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์ม ให้มีความปลอดภัยระดับ GAP ที่นัธรินทร์ฟาร์มปูนา หมู่ 7 บ้านหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  223   เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรประจำสัปดาห์   102  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    100  ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  98  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    91  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   87  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   86  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   84  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   63  ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ