ข่าวประชาสัมพันธ์ 107/2564 เตรียมความพร้อม ใน การจัดงาน ต้อนรับ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 107/2564 เตรียมความพร้อม ใน การจัดงาน ต้อนรับ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร โดยนายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมง อำเภอเมืองยโสธร เดินทาง ไปปฏิบัติงานดังนี้ 
1 เดินทางไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ยโสธร เพื่อหารือ แนวทาง เตรียมความพร้อม ใน การจัดงาน ต้อนรับ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2 เดินทางไปสถานที่จัดงานฯ ปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์บ้านดู่ทุ่ง โดยจัดเตรียม ทีมงานประจำ เพาะพันธุ์ปลา ด้วยชุดโมบายเคลื่อนที่ และจุด ผสมเทียมปลาตะเพียนขาว ซักซ้อม ปฏิบัติ และทำความเข้าใจ ดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกร สามารถอธิบาย วิธีการขั้นตอนการดำเนินงาน การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
3 ทำการ ย้ายลูกปลา อนุบาลในบ่อดิน จนแล้วเสร็จ ดำเนินการพื้นที่ บ้านดู่ทุ่ง หมู่ 2 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  223   เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรประจำสัปดาห์   102  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    100  ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  98  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    91  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   87  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   86  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   84  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   63  ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ