ข่าวประชาสัมพันธ์ 107/2564 เตรียมความพร้อม ใน การจัดงาน ต้อนรับ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 107/2564 เตรียมความพร้อม ใน การจัดงาน ต้อนรับ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-17  |   ข่าววันที่: 2021-03-16 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร โดยนายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมง อำเภอเมืองยโสธร เดินทาง ไปปฏิบัติงานดังนี้ 
1 เดินทางไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ยโสธร เพื่อหารือ แนวทาง เตรียมความพร้อม ใน การจัดงาน ต้อนรับ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2 เดินทางไปสถานที่จัดงานฯ ปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์บ้านดู่ทุ่ง โดยจัดเตรียม ทีมงานประจำ เพาะพันธุ์ปลา ด้วยชุดโมบายเคลื่อนที่ และจุด ผสมเทียมปลาตะเพียนขาว ซักซ้อม ปฏิบัติ และทำความเข้าใจ ดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกร สามารถอธิบาย วิธีการขั้นตอนการดำเนินงาน การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
3 ทำการ ย้ายลูกปลา อนุบาลในบ่อดิน จนแล้วเสร็จ ดำเนินการพื้นที่ บ้านดู่ทุ่ง หมู่ 2 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร