ข่าวประชาสัมพันธ์ 105/2564 ออกประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 105/2564 ออกประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน วันอังคารที่ 16  มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น.-14.00 น. นางรุจิรัฏฐ์ ศรีวสุทธิ์ ประมงอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกับ จ่าเอกบุญมี สุขสำราญพงค์ ปลัดอำเภอกุดชุม และ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการตำบลหนองแหน ออกประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามคำสั่งอำเภอกุดชุมที่ 99/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  โดยอาศัยอำนาจมาตรา 14(11)แห่ง พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง ท้องที่ พ.ศ. 2457 และข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2559 โดยดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน ของตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย บ้านคำผักกูด หมู่ 2 ,บ้านโพนดินแดง หมู่ 3 ,บ้านโนนปะทาย หมู่ 5 ,และบ้านหนองแหน หมู่ 7

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  223   เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรประจำสัปดาห์   102  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    100  ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  98  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    91  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   87  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   86  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   84  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   63  ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ