ข่าวประชาสัมพันธ์ 105/2564 ออกประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 105/2564 ออกประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-17  |   ข่าววันที่: 2021-03-16 |  อ่าน: 83 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 16  มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น.-14.00 น. นางรุจิรัฏฐ์ ศรีวสุทธิ์ ประมงอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกับ จ่าเอกบุญมี สุขสำราญพงค์ ปลัดอำเภอกุดชุม และ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการตำบลหนองแหน ออกประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามคำสั่งอำเภอกุดชุมที่ 99/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  โดยอาศัยอำนาจมาตรา 14(11)แห่ง พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง ท้องที่ พ.ศ. 2457 และข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2559 โดยดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน ของตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย บ้านคำผักกูด หมู่ 2 ,บ้านโพนดินแดง หมู่ 3 ,บ้านโนนปะทาย หมู่ 5 ,และบ้านหนองแหน หมู่ 7

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (544) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร