การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ข้อมูลองค์กร

 เผยเเพร่: 2021-05-13  |   ข่าววันที่: 2021-05-13 |  อ่าน: 473 ครั้ง
 

โครงสร้าง

อำนาจหน้าที่

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

-อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-การพัฒนาบุคลากร

-การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

-การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แผนการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900