ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

 เผยเเพร่: 2020-07-24  |   ข่าววันที่: 2020-07-24 |  อ่าน: 528 ครั้ง
 

               - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์

 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • คำสั่งกรมประมง .. (10,085)  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ).. (7,057) การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจาก ระดับปฏิบ.. (4,268) แบบบรรยายลักษณะงานรายตำแหน่ง .. (4,049) แบบบรรยายลักษณะงานรายตำแหน่ง .. (4,049) การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน.. (3,092) ระเบียบ / หลัเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน.. (2,936) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (2,838) โครงสร้างกรมประมงตามกฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563.. (2,698) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path.. (2,576)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900