ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 เผยเเพร่: 2020-04-23  |  อ่าน: 518 ครั้ง

 

                                                               

           ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2562 (อ่านรายละเอียด)

           ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญพ.ศ.2554 (อ่านรายละเอียด)

           เครื่องแบบข้าราชการกรมประมงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (รายละเอียด)