•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏ...  3,484   ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั...  887  กรมประมงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปร...  751  ประกาศ อ.ก.พ.กรมประมง จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้   648  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : กรมประมง   625  กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   538  กรมประมงรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา   508  ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมงออกใหม่   436  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเก...  419  รับสมัคร ข้าราชการพลเรือนสามัญ   407