คำสั่ง/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2021-01-07 ] คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ) [2021-01-07 ] คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ) [2021-01-07 ] คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ) [2021-01-07 ] แผนพัฒนาบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [2020-11-26 ] การรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก [2020-11-03 ] คำสั่ง/ประกาศปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ [2020-05-15 ] ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [2020-05-08 ] เอกสารประกอบการประชุม [2020-04-22 ] การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับประเภททั่วไป  [2020-04-22 ] การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับประเภทวิชาการ [2020-04-22 ] โครงสร้างกรมประมง 2559 [2017-11-01 ] Career Path กรมประมง [2017-11-01 ] การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [2017-11-01 ] คำสั่ง/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี [2017-11-01 ] รวมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2017-11-01 ] รวมประกาศกรมประมง [2017-11-01 ] รวมคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2017-11-01 ] ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ(DGEIS) [2017-11-01 ] ระบบงานบุคคล (DPIS 5.0) [2017-11-01 ] โครงสร้างภายในกรมประมง 2562 ภายใต้กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2559 [2017-11-01 ]
อ่านทั้งหมด 

คำสั่ง/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |  อ่าน: 1,176 ครั้ง

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2562

 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (รายละเอียด)

 

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2561

 •  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  (รายละเอียด)
 •  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  (รายละเอียด)

 

 

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2560

 •  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
  (รายละเอียด)
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
  (รายละเอียด)

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2557

 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
  (รายละเอียด)
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
  (รายละเอียด)