การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 เผยเเพร่: 2021-06-22  |   ข่าววันที่: 2021-06-22 |  อ่าน: 1,565 ครั้ง
 

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 741 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 742 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (รายละเอียด)

  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 (ข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง) (ดาวน์โหลด)

  เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 (แบบประเมินบุคคล) (ดาวน์โหลด)

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900