การสอบแข่งขัน

การสอบแข่งขัน 

 เผยเเพร่: 2020-11-11  |  อ่าน: 3,002 ครั้ง


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ

- กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://fisheries.thaijobjob.com/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (รายละเอียด)

การเรียกบรรจุ