ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี


https://www4.fisheries.go.th/rfa-pattaniประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด    17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มเทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน   20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ กต-2718 ปัตตานี จำนวน 1 คัน   23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 10 ไร่ จำนวน 2 บ่อ และงานปรับปรุงบ่อดินเป็นผนังคอนกรีตขนาด 800 ตร.ม. จำนวน 3 บ่อ   50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก ขนาด 6x8.20 เมตร จำนวน 1 หลัง   57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด    17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มเทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน   20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ กต-2718 ปัตตานี จำนวน 1 คัน   23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 10 ไร่ จำนวน 2 บ่อ และงานปรับปรุงบ่อดินเป็นผนังคอนกรีตขนาด 800 ตร.ม. จำนวน 3 บ่อ   50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก ขนาด 6x8.20 เมตร จำนวน 1 หลัง   57
   02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    01 ธ.ค. 2565  กพท.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง กองว..    01 ธ.ค. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin..    01 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิ..    30 พ.ย. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอ..  อ่านทั้งหมด


 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

  ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐

  ๐-๗๓๓๓-๐๙๘๔

  ๐-๗๓๓๓-๐๙๘๕

  ifpattani@gmail.com

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง