ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 เผยเเพร่: 2018-09-20 |  ผู้สนใจ: 148
 

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี
  •   ประกาศวันที่: 2018-09-19
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-30
  •   ติดต่อโทร: 0819578454
  •   E-mail: ifpattani@gmail.com

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐