ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

   (2021-08-26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ(ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยเคมี,ปลาป่น,คลอรีนฯ)..
   (2021-08-26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ( อาหารปลา)..
   (2021-09-07) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 งาน..
   (2021-08-26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูส่งน้ำและซ่อมแซมคันคูส่งน้ำ ความยาว 250 เมตร จำนวน 1 งาน..
   (2021-09-03) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ถุงพลาสติก จำนวน 2 รายการ)..
   (2021-09-03) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักษ์วิโก้ หมายเลขทะเบียน กต2718 จำนวน 1 คัน..
   (2021-08-04) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองฯ)..
   (2021-08-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อาหารปลา)..
   (2021-08-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ถุงพลาสติก)..
   (2021-06-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อาหารปลา)..


Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐