พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (เดือนสิงหาคม)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (เดือนสิงหาคม) 

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-06-02  |   ข่าววันที่: 2020-08-17 |  อ่าน: 3,938 ครั้ง
 

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย              ระหว่างเดือน ...  กันยายน - ตุลาคม 2564....
       
ชนิดพันธุ์ปลา  ขนาด (ซม.)  ราคา (บาท) จำนวน (ตัว)
ปลายี่สก 3-5 0.25 40000
       
       

 

................................................................................................................................

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมง

(พันธุ์สัตว์น้ำที่หน่วยงานผลิตเพื่อจำหน่าย)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
       
พันธุ์สัตว์น้ำ ขนาด (ซม.) ราคา (บาท) ประกาศ ณ วันที่
ปลาตะเพียนขาว 2-3 0.20 1 พฤษภาคม 2561
ปลาตะเพียนขาว 3-5 0.25 1 พฤษภาคม 2561
ปลาตะเพียนขาว 5-7 0.35 1 พฤษภาคม 2561
ปลายี่สกเทศ 2-3 0.20 1 พฤษภาคม 2561
ปลายี่สกเทศ 3-5 0.25 1 พฤษภาคม 2561
ปลายี่สกเทศ 5-7 0.50 1 พฤษภาคม 2561
ปลาบ้า 2-3 0.25 1 พฤษภาคม 2561
ปลาบ้า 3-5 0.50 1 พฤษภาคม 2561
ปลาบ้า 5-7 1.00 24 มกราคม 2561
ปลานิล 2-3 0.15 1 พฤษภาคม 2561
ปลานิล 3-5 0.20 19 มิถุนายน 2527
ปลานิล 5-7 0.30 24 มกราคม 2561
ปลานิลแดง 2-3 0.20 19 มิถุนายน 2527
ปลานิลแดง 3-5 0.40 28 กันยายน 2555
ปลาสลิด 2-3 0.25 1 พฤษภาคม 2561
ปลาสลิด 3-5 0.50 24 มกราคม 2561
ปลาสลิด 5-7 1.00 24 มกราคม 2561
ปลาหมอ สายพันธุ์ชุมพร 1 2-3 0.40 17 กรกฎาคม 2555
ปลาหมอ สายพันธุ์ชุมพร 1 3-5 0.55 17 กรกฎาคม 2555
       

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐