สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีhttps://www4.fisheries.go.th/fpo-lopburi สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

  ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

  036770209

  036770209

  fpo-lopburi@hotmail.com

  ย้ายการศาลากลางจังหวัลพบุรี มาที่บิ๊กซีลพบุรี 2 ชั้น 1 ตรงข้าม mister donut เป็นการชั่วคราว

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง