ทะเบียนข้อมูลการประมง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 225  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 168 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากร้าน Fisherman Market @ลพบุรี รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากร้าน Fisherman Market @ลพบุรี  จำนวนผู้อ่าน 129 จำนวนเกษตรกรและเนื้อที่จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ จำนวนเกษตรกรและเนื้อที่จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ  จำนวนผู้อ่าน 78 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2566  จำนวนผู้อ่าน 20 การติกต่อสั่งจองพันธ์ุสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี การติกต่อสั่งจองพันธ์ุสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี  จำนวนผู้อ่าน 17 งดรับของขวัญในทุกเทศการ NO GIFT POLICY งดรับของขวัญในทุกเทศการ NO GIFT POLICY  จำนวนผู้อ่าน 17 กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปรับพื้นที่ - เครื่องมือได้ตามความเหมาะสม คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เริ่ม 16 พ.ค. 65 นี้ กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหวั... จำนวนผู้อ่าน 14 ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือน  เมษายน 2566 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือน เมษายน 2566 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุ... จำนวนผู้อ่าน 14