รายได้จากการจำหน่วยสินค้าอาหารปลอดภัย(ปลา)


รายได้จากการจำหน่วยสินค้าอาหารปลอดภัย(ปลา) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


จังหวัดลพบุรีมีรายได้จากการจำหน่วยสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา) ในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4,335,000 บาท