3.จำนวน ทบ.3 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

จังหวัดลพบุรีมีผู้ขึ้นทะเบียนชาวประมง(ทบ.3) จำนวน 1,435 ราย