3.จำนวน ทบ.3 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ


จังหวัดลพบุรีมีผู้ขึ้นทะเบียนชาวประมง(ทบ.3) จำนวน 1,435 ราย