7.จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ในจังหวัดลพบุรีมีแหล่งปลาหน้าวัดจำนวน  2 แห่ง

1.วัดเชิงท่า ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี

2.วัดธรรมเจดีย์ ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี