8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เรือประมงพาณิชย์ จำนวน 0 ลำ

เรื่อประมงพื้นบ้าน จำนวน 0 ลำ