คำขวัญจังหวัดลพบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

คำขวัญจังหวัดลพบุรี 

พ.ร.ก.ประมง 2558 และ 2560 (เพิ่มเติม)

 เผยเเพร่: 2020-03-03  |   ข่าววันที่: 2020-03-03 |  อ่าน: 374 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (678)  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแ.. (439) คำขวัญจังหวัดลพบุรี.. (374) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ.. (325) 5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด.. (296) 3.จำนวน ทบ.3.. (260) 1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่).. (215) 2.จำนวน ทบ.2.. (191) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี.. (180) 4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม).. (179) สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี.. (178) 10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562).. (169) 6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด.. (166) 11.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ.. (161) 13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย).. (156) 8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด.. (156) กลุ่มแปรรูป.. (153) 12.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน).. (149) 15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. (148) 19.สัตว์น้ำควบคุม.. (143)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

     ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000