คำขวัญจังหวัดลพบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

คำขวัญจังหวัดลพบุรี 

พ.ร.ก.ประมง 2558 และ 2560 (เพิ่มเติม)

 เผยเเพร่: 2020-03-03  |   ข่าววันที่: 2020-03-03 |  อ่าน: 180 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • คำขวัญจังหวัดลพบุรี.. (180)  5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด.. (178) 3.จำนวน ทบ.3.. (167) 1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่).. (145) สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี.. (129) 2.จำนวน ทบ.2.. (122) 4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม).. (115) 13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย).. (108) 10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562).. (104) 6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด.. (98) 14.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (95) 15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. (94) 8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด.. (89) 19.สัตว์น้ำควบคุม.. (88) 11.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ.. (88) 12.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน).. (86) 9.จำนวนแปลงใหญ่(2560-2563).. (85) 16.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด.. (84) กลุ่มแปรรูป.. (78) 7.จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด.. (75)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

     ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000