สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี 

พ.ร.ก.ประมง 2558 และ 2560 (เพิ่มเติม)

 เผยเเพร่: 2020-03-03  |   ข่าววันที่: 2020-03-03 |  อ่าน: 135 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • คำขวัญจังหวัดลพบุรี.. (212)  5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด.. (196) 3.จำนวน ทบ.3.. (181) 1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่).. (157) 2.จำนวน ทบ.2.. (136) สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี.. (135) 4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม).. (122) 13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย).. (116) 6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด.. (111) 10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562).. (109) 15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. (109) 12.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน).. (105) 14.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (102) 8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด.. (101) 16.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด.. (95) 19.สัตว์น้ำควบคุม.. (95) กลุ่มแปรรูป.. (94) 11.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ.. (93) 9.จำนวนแปลงใหญ่(2560-2563).. (91) 7.จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด.. (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

     ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000