สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี 

พ.ร.ก.ประมง 2558 และ 2560 (เพิ่มเติม)

 เผยเเพร่: 2020-03-03  |   ข่าววันที่: 2020-03-03 |  อ่าน: 177 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (675)  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแ.. (438) คำขวัญจังหวัดลพบุรี.. (371) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ.. (325) 5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด.. (291) 3.จำนวน ทบ.3.. (255) 1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่).. (213) 2.จำนวน ทบ.2.. (190) 4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม).. (178) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี.. (178) สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี.. (177) 10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562).. (168) 6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด.. (159) 11.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ.. (159) 13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย).. (154) 8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด.. (153) กลุ่มแปรรูป.. (151) 15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. (146) 12.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน).. (144) 19.สัตว์น้ำควบคุม.. (141)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

     ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000